nausbcn / Compromís social i transparència

Nausbcn SL és una empresa responsable envers el seu entorn i compromesa amb la societat on interactua.

Compromís social i transparència

Sostenibilitat ambiental i eficiència energètica


 • Construcció de noves Naus amb criteris de sostenibilitat ambiental: Acreditació Breeams Very Good. BREEAM® El Certificado de Construcción Sostenible.
 • Adequació del parc de naus existents per obtenir el certificat Breeam en ús.
 • Adequació de les naus existents per una major eficiència energètica:
  • Instal·lació de plaques solars. Oferim als nostres llogaters la possibilitat d’autoconsum de l’energia generada a les cobertes dels edificis.
  • Il·luminació LED.
  • Aïllaments en sostres.
  • Pintura d’exterior amb colors que tinguin un TSR >30%. A major valor de la TSR d’un color, major reflexió de la radiació  solar i per tant menor escalfament de la superfície de les parets i la coberta.
 • Manteniment de les zones enjardinades.
Compromís social i transparència

Compromís social amb la comunitat del territori


 • Fem una aposta per compartir el nostre resultat amb la comunitat del territori on treballem. Així, tenim el compromís d’invertir un 1% de la facturació a impulsar projectes socials.
 • Volem fomentar preferentment projectes d’acompanyament d’infants i joves en situació de vulnerabilitat, així com projectes l’acompanyament en itineraris de formació professional de joves en els àmbits de la construcció i la logística.
 • Ho fem de la mà d’entitats socials amb  trajectòria sòlida i expertesa en els acompanyament mencionats.
 • Durant l’any 2023 hem donat 20.000€ a les fundacions Reir (Vallès Oriental), Main (Vallès Occidental) i Fundació Salut Alta (Badalona).
 • El nostre compromís pel 2024 es donar 25.000€.
Compromís social i transparència

Bon govern, gestió responsable i compliment normatiu


Fem una aposta per una gestió responsable, que concretem en:

 • Un tracte directe i personalitzat amb els nostres clients.
 • Mantenir-nos sempre dins del marc de la legalitat en tots els àmbits: jurídic, fiscal,
  laboral, contractual, etc.
 • Elecció de proveïdors del nostre territori (més del 95% dels nostres proveïdors tenen la
  seva seu a la província de Barcelona).
 • Pagament a tots els nostres proveïdors a menys de 60 dies.
 • Compliment d’obligacions tributàries. El 2022 vàrem ingressar en concepte d’IS, IBI’s i
  IRPF’s més de 400.000€, com a compliment de les obligacions tributaries amb les administracions públiques dels ajuntaments, la Generalitat i l’AEAT. El 2023 vàrem ingressar pels mateixos conceptes més de 503.000€.
 • El tipus efectiu de IS (impost de societats) que paga l’empresa és del 25%.
 • Els accionistes de Nausbcn 1989 S.L. són persones físiques del territori que paguen
  les obligacions tributàries com a ciutadans de Catalunya.
 • Tenim una política salarial que millora el conveni.